top of page

Södertälje Bollhall

Energibesparing ca 15 000 kr i månaden

Pengar i taket

Med vår LED belysning sparar ni stora summor tack vare lägre elkostnader. Vi har bytt till LED i flera tennishallar med mycket goda resultat. Den senaste är Södertälje Bollhall där besparingen landar på ca 15 760 kr i månaden efter bytet.

Med vårt fina finansieringserbjudande slipper ni oftast lägga en krona kontant för bytet till LED. (beroende på antal belysningstimmar). Det innebär att att ni direkt kommer tjäna på vårt erbjudande utan några som helst investeringskostnader. I Södertäljes fall blir månadsavgiften för hyra/leasing av produkterna ca 6500:- med ett restvärde om 5% som betalas efter leasingperioden på 5 år.

Energibesparingskalkyl

Lysrör innan byte: 960 st T8, 58W (ca 73W med drivenhet)

Lysrör efter bytet: 960 st T8 LED 24W

Besparing i Watt: 49W

49W X 11 h / dag = 539W = 0,539 kWh / dag

0,539 kWh / dag X 365 dagar = 196,735 kWh/år

Elkostnad/kWh: ca 1 kr

1 kr X 196,735 kWh ≈ 197 kr

197 kr X 960 st lysrör = 189 120 kr

189 120 kr / 12 = 15 760 kr / månad
 

Den totala besparingen blir alltså i detta exempel: 15760 kr (elbesparing) - 6500 kr (kostnad för produkterna) = 9260 kr / månad.

bottom of page